nep foetus op tafel

Wetenschappelijk onderzoek, doe mee!

Als praktijk werken wij mee aan wetenschappelijke onderzoeken. Dit loopt uiteen tussen onderzoeken over de zwangerschap, voorkomen van vroeggeboorte maar ook de gezondheid van de baby.

Meedoen aan een onderzoek is altijd vrijwillig! Op dit moment kan je meedoen aan een van de volgende onderzoeken:

 • Synbio-breast study.
  Met het onderzoek wil het ziekenhuis uitvinden welke rol borstvoeding speelt bij het beschermen van een baby tegen voedselallergie. Mogelijk kan het dieet van de moeder helpen voedselallergie bij het pasgeboren kind te voorkomen.
  De onderzoekers vragen zwangere vrouwen mét en zonder een allergie om 3 dagen en 4 weken na de bevalling een heel kleine hoeveelheid borstvoeding, speeksel en ontlasting in te leveren. Ook vragen ze vier weken na de bevalling gedurende drie dagen een dieetdagboek bij te houden. Al het materiaal wordt langsgebracht en opgehaald. Voor deelname ontvangt de moeder een kleine vergoeding.
  Heb je interesse? Mail met secretariaatkindergeneeskunde@olvg.nl.
 • Volluit Zwanger
  Dit is een onderzoek naar veerkracht en psychisch welbevinden bij zwangere vrouwen.

  Veerkracht is het vermogen om goed om te gaan met veranderingen, tegenslagen en stress. Eerder onderzoek heeft laten zien dat als je veerkrachtiger bent, je je psychisch beter voelt en minder snel stemmingsklachten zult ontwikkelen. Ook kan meer veerkracht bij de moeder leiden tot een betere ontwikkeling van het kind tijdens en na de zwangerschap.
  Het onderzoek bestaat uit twee delen:
  Deel 1: Het vragenlijstonderzoek: Voor dit deel van het onderzoek vult u twee keer tijdens en twee keer na de zwangerschap online vragenlijsten in.
  Deel 2. Onderzoek naar de zelfhulpcursus Voluit zwanger.
  Omdat veerkracht kan worden versterkt door training, onderzoeken wij de werkzaamheid van een zelfhulpcursus gericht op veerkracht. Deze cursus is eerder werkzaam gebleken in het verbeteren van de stemming bij mensen met stemmingsklachten. Wij willen onderzoeken of de cursus ook bij zwangere vrouwen werkzaam is. Voor dit onderdeel van het onderzoek komen zwangeren met stemmingsklachten in aanmerking.
  De zelfhulpcursus bestaat uit een veerkrachtcursus in boekvorm die deelnemers thuis in een periode van 9 weken doorlopen. Tijdens het doorlopen van invuloefeningen en doen van mindfulness oefeningen leert u op een andere manier met veranderingen en negatieve gevoelens om te gaan. Bovendien kan de zelfhulpcursus u erbij helpen te achterhalen wat u belangrijk vindt bij de overgang naar het ouderschap en het invullen van uw moederrol. Het doel van de cursus is om weer voluit in de zwangerschap en het leven te staan.
  Meer info: Op de website en op deze film.
  Aanmelden kan via deze link.
 • PERCEIVE studie
  Hulp na een traumatisch ervaren bevalling
  Wij hopen dat je de geboorte van je kind als een mooi en bijzonder moment hebt ervaren. Helaas blijkt dit in praktijk niet voor elke moeder te gelden. Om verschillende reden kunnen vrouwen een bevalling als erg zwaar of zelfs traumatisch ervaren en kan dit leiden tot een posttraumatische stressstoornis.
  Deze studie onderzoekt het effect van vroege trauma behandeling middels EMDR therapie bij vrouwen met een traumatische bevallingservaring die onlangs bevallen zijn.
  Wil je meedoen? Mail dan <14 dagen na de (traumatische)bevalling, je naam en telefoonnummer naar verloskunde-perceive@olvg.nl. Zij nemen dan contact met je op. Wij kunnen je ook aanmelden als je dat fijner vindt!
 • Quadruple P screeningstudie 
  Meten van de lengte van de baarmoedermond tijdens SEO (20-weken echo)
  In Nederland is het steeds meer gebruikelijk om ook de lengte van de baarmoedermond te meten tijdens de 20-weken echo omdat er steeds meer bewijs is, dat het behandelen bij een verkorte baarmoedermond-lengte het risico op vroeggeboorte kan verminderen.
   
  Tijdens de twintig weken echo wordt je aangeboden om de baarmoederhals te meten. Het doel hiervan is om een risico-inschatting te maken voor jou kans op een vroeggeboorte.
  Als de baarmoedermond verkort blijkt, zijn er momenteel zijn er twee behandelingen: medicamenteus door middel van progesteron (een zwangerschapshormoon; een dagelijkse vaginale tablet) of mechanisch met behulp van een pessarium (een ring die de baarmoedermond ondersteunt). Deze behandeling worden momenteel in principe alleen nog in onderzoeksverband aangeboden, om ze te onderzoeken welke behandeling het meeste effectief is.
  Meer informatie: In je zwangerschapsdossier (van ons gekregen bij de 1ste controle) staat meer informatie over deze studie. Vraag het ons als je vragen hebt!
  Meedoen: De echoscopie zal voordat ze de 20-weken echo gaat maken vragen of je wilt meedoen. Zorg dus dat je de info vooraf hebt gelezen!