Erkennen van de baby

Een man die niet getrouwd is met de moeder van zijn kind kan toch officieel het vaderschap van het kind op zich nemen. Dit wordt erkenning genoemd. Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de vader en het kind. De ‘familierechtelijke betrekking’. De vader is verplicht om zijn kind te onderhouden. Het kind krijgt op zijn beurt het recht op een nalatenschap.

Als een vrouw en een man getrouwd of geregistreerd partner zijn en een kind krijgen, is erkenning niet nodig. De echtgenoot van de moeder wordt door de wet automatisch beschouwd als de vader. Ook als hij niet de biologische vader van het kind is.

Ben je niet getrouwd (of geregistreerd partner), dan is het verstandig de baby te erkennen. Het is belangrijk erkenning te regelen vòòrdat de baby is geboren. Het regelen van de erkenning gebeurd op het stadsdeelkantoor.

Kijk voor meer informatie over erkenning en ouderlijk gezag op de website van de Rijksoverheid