Prenatale testen

In de zwangerschap is het mogelijk om je ongeboren kind te laten onderzoeken op een aantal aangeboren aandoeningen.
Dit heet prenatale screening.
Deze onderzoeken zijn niet verplicht - je bepaalt zelf of en welke onderzoeken je wilt laten doen.

Je kunt kiezen voor twee onderzoeken:
- Screening op down-, edwards- en patausyndroom.
- Structureel Echoscopisch onderzoek (20-weken echo)

Screening op down-, edwards- en patausyndroom.

Voor deze screening zijn twee methoden, die we allebei aanbieden:

  • Combinatietest
  • NIPT

Meer info: Informatie folder over de screening op down-, edwards- en patausyndroom

Structureel Echoscopisch Onderzoek

Dit onderzoek vindt in de 20e week plaats en heet daarom ook wel de 20 weken echo.

Hoofddoel van de 20 wekenecho is onderzoek naar de aanwezigheid van een open rug of een open schedel. Bij deze echo wordt gekeken naar de ontwikkeling van de organen van het kind. Hierbij kunnen ook andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind goed groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Meer info: Informatie folder over de 20 wekenecho

Informatie

Tijdens de eerste afspraak kunnen wij jullie uitgebreid informeren over de mogelijkheden van prenatale screening.
Willen jullie je alvast voorbereiden op dit gesprek? Lees dan de informatie op de website: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Op deze site vindt je ook een keuzehulp 'Bewust kiezen' en tips over hoe je met elkaar of anderen kunt bespreken of je deze onderzoeken wilt. Verder kun je er verhalen lezen van vrouwen die ook moesten kiezen of zij dit onderzoek wilden laten doen.

Bovenstaande folders zijn ook beschikbaar in vele andere talen: