vrouw met mok like a boss

Werken tijdens de zwangerschap: als zelfstandige

Als je zwanger wordt als zelfstandige is er niemand die waakt over jou werk-veiligheid. Ook zal je uitkeringen zelf moeten aanvragen.

Hieronder de belangrijkste zaken waar je aan moet denken:

 • Let erop dat je veilig en gezond kunt werken. Het kan gevaarlijk zijn te werken met oplosmiddelen, straling of bestrijdingsmiddelen. Maar ook werk waarbij je een infectie kunt oplopen, onregelmatige werktijden, lichamelijk belastend werk, ongezonde stress of een omgeving met lawaai, overdruk, lichaamstrillingen, extreme hitte of kou kunnen gevaren opleveren. Op de site van het RIVM staat veel nuttige info. Of vraag ons (evt nog voor de zwangerschap) om advies.
 • Bij een sollicitatie hoef je niet te zeggen dat je zwanger bent. Je mag ook niet afgewezen worden tijdens een sollicitatie omdat je in verwachting bent.
 • Je kan een ZEZ-uitkering aanvragen als je:
  • een eigen onderneming hebt
  • meewerkend echtgenoot of partner, directeur-grootaandeelhouder, freelancer, huisarts, artiest of gastouder bent.
  • Als je werkt voor iemand met een persoonsgebonden budget (pgb)
  • Medeaandeelhouder bent van het bedrijf waar je werkt
  • Je werkt als beroepsbeoefenaar met een arbeidsovereenkomst als alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp. Voorwaarde is dat je als zelfstandige werkte op de dag vóórdat deze uitkering inging.
 • Je zwangerschapsverlof gaat in als je tussen de 34 en 36 weken zwanger bent. Het totale verlof duurt 16 weken.
 • UWV berekent de ZEZ-uitkering op basis van de inkomsten die je vorig jaar had. (Maar de uitkering is nooit hoger is dan het wettelijk bruto minimumloon.)
 • UWV wil een zwangerschapsverklaring bij de aanvraag. Deze krijg je van ons tijdens de controles.
 • Heb je een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Dan kan het zijn dat je een uitkering van hen ontvangt. Maar helaas niet altijd. Soms moet de polis al geruime tijd voor de zwangerschap zijn afgesloten. Naar ons idee een belachelijke regel, maar helaas is dit bij veel verzekeraars nog het geval.
 • Start tijdig met het regelen van vervanging. We hopen natuurlijk dat je tot 34-36 weken kan blijven werken, maar zorg voor een back-up plan voor het geval je eerder uitvalt.