Geslachtsbepaling echo

Krijgen jullie een zoon of een dochter?
Je kan vanaf 14 weken zwangerschap een echo maken, waarop je kan zien of de baby een jongen of meisje is!

Bij 14 weken is de baby nog erg klein, daarom lukt het niet altijd om het geslacht te zien. Soms is het nodig om de echo 1-2 weken later te herhalen. Het gebeurt ook wel eens dat de baby met zijn benen over elkaar ligt, ook dan zal de echo een paar dagen later worden herhaald om het alsof te kunnen zien.
De echoscopie zal altijd heel duidelijk zeggen of ze zeker is van haar zaak!

Wij maken op de praktijk geen geslachtsecho's, maar we verwijzen je hiervoor door naar een Pretecho bureau. 

Deze echo wordt niet vergoed door je verzekeraar, en kost vaak ongeveer €50,-.