Waneer begint de bevalling

Wanneer mag je bevallen?

De meeste vrouwen bevallen tussen de 37 en 42 weken. Dat is tussen 3 weken vóór en 2 weken ná de datum dat je uitgerekend bent. Als je van je eerste kindje bevalt is de kans het grootst dat je iets ná de uitgerekende datum bevalt.

Beval je voor de 37 weken dan noemen we dat een premature bevalling. De baby is dan eigenlijk nog te klein om geboren te worden en zal extra zorg nodig hebben na de bevalling. Een bevalling voor de 37 weken zal altijd worden begeleid door de gynaecoloog, omdat de baby extra in de gaten moet worden gehouden tijdens de bevalling en de baby daarna meteen door een kinderarts moet worden onderzocht.

Als je op je uitgerekende datum nog niet bevallen bent zullen wij samen met jullie bespreken wanneer de bevalling zal worden ingeleid. We weten dat de meeste bevallingen spontaan op gang komen binnen 2 weken na de uitgerekende datum. Maar bij een deel van de vrouwen komt de bevalling niet spontaan op gang en zal de bevalling moeten worden opgewekt, we noemen dit een inleiding van de bevalling. Niet iedereen wordt bij dezelfde termijn ingeleid, dit is afhankelijk van verschillende factoren zoals: de grootte van je kindje, de hoeveelheid vruchtwater in je baarmoeder, hoe jou gezondheid is en wat jullie wensen zijn.

Wij zullen met jullie alles doornemen en dan samen besluiten wat de beste termijn is om te worden ingeleid. Een inleiding wordt door een gynaecoloog begeleid in het ziekenhuis. Wij zullen je daarom overdragen als een inleiding noodzakelijk is.