Pijnbestrijding Remifentanil

Pompje met remifentanil

Het redelijk nieuwe middel remifentanil is een morfineachtige stof die wordt toegediend via een slangetje in de arm (infuus), dat vastzit aan een pompje. Je kunt zelf met een drukknop de hoeveelheid remifentanil bepalen die je toegediend krijgt.

Het pompje is zo afgesteld dat je jezelf nooit te veel kunt geven.

Voordelen

  • Remifentanil werkt al na 1 minuut.
  • Remifentanil verdooft de pijn beter dan pethidine (maar minder goed dan een ruggenprik).

Nadelen

  • Remifentanil kan van invloed zijn op je ademhaling en op de hoeveelheid zuurstof in je bloed.
  • Er is bij remifentanil een kleine kans op ademstilstand bij de moeder. Daarom moeten jij en je kindje bij gebruik van dit middel continuzorgvuldig in de gaten worden gehouden.
  • Remifentanil is nog niet in alle ziekenhuizen beschikbaar. Eerst wil men nog meer gegevens hebben over het middel en over de mogelijke bijwerkingen.