Aangifte van de geboorte

Ieder kind dat in Nederland wordt geboren, moet binnen 3 dagen na de geboorte worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente. Dit kan op het stadsdeelkantoor. De ambtenaar maakt een geboorteakte op, die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Dit is het juridische bewijs van de geboorte van het kind.

Aangifte doen van de geboorte van een kind is verplicht. In principe doet de vader dit. Als de vader niet bekend is, of niet in staat is om aangifte te doen, moet iemand anders het kind aangeven die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamhulp. In situaties waarin niemand aangifte mag of kan doen, neemt de burgermeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de gemeente waarin het kind geboren is de aangifte over.

Bij de aangifte worden onder andere de volgende gegevens opgenomen:

  • de voornaam of voornamen
  • de achternaam
  • het geslacht
  • de geboorteplaats
  • de dag en het tijdstip van de geboorte
  • de voornamen en achternaam van de ouders
  • de plaats en dag van de geboorte van de ouders (voor zover deze bekend zijn)

Aan de aangifte van een geboorte zijn geen kosten verbonden. Na de aangifte krijgt het kind direct een Burgerservicenummer (BSN). Ook wordt het kind ingeschreven in de Gemeente Basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Kijk voor meer informatie over aangifte en naamrecht op de website van de Rijksoverheid.

(bron: Rijksoverheid.nl)