Staking 23 Mei

Beste cliënten en partners,

Hierbij willen wij jullie informeren over een landelijke staking door verloskundigen op maandag 23 mei a.s.

Wij zien ons genoodzaakt hier aan deel te nemen. Dit betekent dat wij die dag een gedeelte van ons werk zullen neerleggen. Wij zien dit als laatste middel om de politiek en de zorgverzekeraars te bereiken en duidelijk te maken dat invoering van Integrale Bekostiging (IB) in de geboortezorg onverstandig en onacceptabel is.

In Nederland hebben we een bijzonder systeem. Dit start bij de verloskundige. Je ziet de verloskundige zolang je ‘gewoon’ gezond zwanger bent, een gynaecoloog als het nodig is en een kraamverzorgende wanneer je thuis bent tijdens je bevalling en kraamtijd. Je kiest de verloskundige praktijk, kraamzorg en eventueel een ziekenhuis dat bij jou past. Je kiest waar je wilt bevallen. Deze keuzevrijheid dreigt snel te veranderen.

Minister Kuipers van VWS wil de bekostiging van de geboortezorg zodanig hervormen, dat ziekenhuizen alle zorg die nodig is rondom een zwangerschap voortaan zelf kunnen declareren. Daarmee geeft hij het ziekenhuis een monopolypositie ten koste van vrouwen en verloskundigen. Op termijn zullen, net als in andere westerse landen, de zorg hierdoor ziekenhuis-georiënteerd worden. De zwangere patiënt worden van het ziekenhuis en de ‘gewone gezonde zwangerschap en bevalling’ en de verloskundige praktijken uit de wijk verdwijnen. Met de invoer van IB verdwijnt de keuzevrijheid om te bevallen waar en hoe je wenst, met de zorgverlener die je wenst. Er is geen enkel bewijs dat deze wijziging betere zorg oplevert voor moeder of kind en het blijkt in experimenten alleen meer te kosten. Met de staking doen wij een laatste poging om de Tweede Kamer te vragen het besluit van de minister tegen te houden.

Aanstaande maandag van 9:00 tot 17:00 stiptheidsactie.

  Dit houdt in dat we:

  • Geen huisbezoeken afleggen
  • Geen kraamvisites rijden
  • Geen spoedcontroles op de eigen praktijk doen

  Dit kan gevolgen hebben voor jou. Ook gedurende deze dag is er absoluut zorg, alleen op een andere manier dan je normaal gesproken van ons gewend bent.

  Wat te doen als je ons maandag a.s. tussen 9:00 en 17:00 nodig hebt?

  • Als je een spoedvraag hebt kun je altijd overleggen met de dienstdoende verloskundige op het spoednummer 06 – 5478 8178
  • Voor noodzakelijke controles zal ze je vragen naar een locatie in de regio te komen. Voor onze praktijk zal dit zijn op de Eerste Van Swindenstraat 551A-B, 1093 LC Amsterdam
  • Als je gaat bevallen bel je, volgens de besproken belinstructies, de dienstdoende verloskundige op 06 – 5478 8178
  • Als we bij je langs zouden komen voor een kraamvisite, zal dit vandaag telefonisch plaatsvinden.
  • Als je een afspraak hebt voor controle of echo op de praktijk, kun je gewoon naar je afspraak komen. Het spreekuur gaat door.

    Wij begrijpen goed dat deze situatie voor jou als zwangere en partner niet wenselijk is en dat het onrust kan oproepen. We vinden het heel belangrijk je te laten weten dat we er als verloskundigen voor je zijn.

    Deze actie is echter nodig om er over een paar jaar ook nog voor de zwangeren van de toekomst te zijn! We hopen op jullie begrip.

    Met vriendelijke groet,
    Verloskundigen Witsenkade