Covid-19 afbeelding met uitleg FAQ

FAQ Corona (COVID-19)

We begrijpen dat jullie veel vragen hebben over het Coronavirus. We proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de ontwikkelingen, maatregelen en adviezen. Hierbij antwoord op de meest gestelde vragen.

We vullen deze lijst regelmatig aan!

Welke maatregelen nemen jullie als praktijk?
Op advies van onze beroepsgroep KNOV en het RIVM hebben wij de volgende maatregelen in de praktijk genomen.

Hoe moet ik me laten testen als in symptomen heb die passen bij COVID-19?
Vraag online een test aan via coronatest.nl (met uw DigiD), of telefonisch via 0800 – 1202.
Laat het ons altijd weten als je positief getest bent. Ook als je geen afspraak bij ons hebt op korte termijn!

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?
Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?
Ja, je zult nog controles krijgen maar niet op de praktijk. Bel ons. Wij zullen dan bepalen door wie, en waar de controles zullen plaatsvinden. (Wij zullen dan beschermende kleding dragen)

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?
Als je milde symptomen hebt, kunnen wij je begeleiden tijdens de bevalling en mag je zelf bepalen waar je wil bevallen, thuis of in het ziekenhuis.
Als je ernstige symptomen hebt (zoals hoge koorts of benauwdheid) dan zal de gynaecoloog je bevalling begeleiden in het ziekenhuis met extra bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus.
Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Is er nog tijd om bevallingen te begeleiden?
Ja absoluut, de capaciteit is niet anders dan anders.

Heb je een verhoogd risico op Corona als je in het ziekenhuis bevalt?
In principe niet, de zorgverleners zijn fit. Als ze klachten en koorts hebben mogen ze niet werken. We houden patiënten die verdacht worden van Corona gescheiden van gezonde vrouwen.

Wat is er anders nu in Corona tijden bij een bevalling?
Alles is hetzelfde, we hebben wel een Corona protocol. Het aantal mensen op bezoek is wel anders, naast de partner mag er niemand op bezoek komen. De partner kan bij de bevalling zijn, ook als hij verdacht is voor Corona. Maar meld dit altijd duidelijk zodat de hulpverleners zichzelf kunnen beschermen met aangepaste kleding!

Zal er nog plek zijn om poliklinisch te bevallen over een maand?
Over 1 maand kunnen we niet zeggen, maar vooralsnog is alles hetzelfde.

Kun je nog wel een epiduraal krijgen of staan alle anesthesisten straks op de IC?
Je kan een epiduraal krijgen. Als er onvoorziene omstandigheden zijn, kan het soms even duren voordat je de ruggenprik kan krijgen. Dan bespreken we alternatieve pijnstilling met je.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19 heb?
Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in je nabijheid, wordt geadviseerd een mondkapje te dragen tijdens het voeden of valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?
In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie, tenzij er sprake is geweest van een opname in het ziekenhuis vanwege Corona. Soms zullen we aanraden groei-echo’s te laten maken als je redelijk ernstige symptomen hebt hebt gehad.