COVID-vaccin ampul

Corona vaccinatie

Het is ons advies* om je niet standaard te laten vaccineren als je zwanger bent. We adviseren je dit te doen nadat je bent bevallen.

Er is namelijk nog onvoldoende bekend over de veiligheid van het COVID-19-vaccin bij zwangere vrouwen en de ongeboren baby. Bij de onderzoeken naar de werking en veiligheid van het vaccin hebben namelijk geen zwangeren deelgenomen.

Er zijn twee uitzonderingen

 • Zwangere vrouwen met onderliggende ernstige ziekten. Hen kan worden geadviseerd zich wel te laten vaccineren omdat de voordelen hiervan op kunnen wegen tegen de mogelijke nadelen van vaccinatie.
  Vrouwen met deze onderliggende ernstige ziekten zullen niet bij ons in de praktijk onder zorg zijn, maar worden behandeld bij de gynaecoloog wegens hun onderliggende ziekten. (Je kunt hierbij denken aan onder andere: vrouwen met chronische luchtweg- of longproblemen die onder behandeling van een longarts zijn; chronische hartpatiënten, vrouwen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op eenniertransplantatie, e.a.)
 • Zwangere vrouwen met beroepen waarbij hoge en niet te vermijden expositie aan Covid-19 (SARS-CoV-2) kan optreden en die volgens het Nederlandse prioriteringsschema voor vaccinatie in aanmerking komen.

Omdat het aannemelijk is dat het vaccin, net zoals andere niet levende vaccins, niet in de borstvoeding terechtkomt, ziet de Gezondheidsraad geen bezwaren voor vaccinatie bij vrouwen die borstvoeding geven.

Het uitgebreide verslag van dit advies kun je lezen op de website van de NVOG.
Op de site van het RIVM staan de meest gestelde vragen en antwoorden over het vaccin (ook in relatie tot de zwangerschap).

Mocht je vragen of zorgen hebben aarzel dan niet om dit te bespreken bij je volgende controle. Of mail ons als je wil dat wij je bellen voor je volgende controle.

* Dit advies is gebaseerd op een landelijk advies van de multidisciplinaire werkgroep ‘COVID-19 en Zwangerschap’. Deze bestaat uit:

 • Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG)
 • Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
 • Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Vereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg (VHIG)