Witsenkade
Verloskundigen.

Prenatale testen.

Veel aanstaande ouders vragen zich af of hun kind wel gezond zal zijn. Gelukkig worden de meeste kinderen gezond geboren. In Nederland heb je als zwangere vrouw de mogelijkheid om je kind te laten onderzoeken op een aantal afwijkingen nog voordat hij/zij geboren is. Deze onderzoeken heten prenatale screening.

Jullie kunnen jullie ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen. Er zijn verschillende onderzoeken: Screening op down-, edwards- en patausyndroom (combinatietest of NIPT) en de 20-weken echo. Deze onderzoeken zijn niet verplicht. Jullie bepalen zelf of jullie ze willen.

Als jullie daar behoefte aan hebben zullen wij jullie tijdens de eerste controle informeren over de bovenstaande onderzoeken, zodat jullie een weloverwogen keuze kunnen maken. Als jullie besluiten een combinatietest, NIPT en/of 20-weken echo te willen, geven wij jullie alle benodigde formulieren en maken hiervoor een afspraak.

Uitgebreide informatie

De website www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl geeft informatie over prenatale screening, en kan helpen bij het maken van een keuze.