Witsenkade
Verloskundigen.

Het team.


Lotte Ouwehand

Verloskundige


Emely Achterberg

Verloskundige


Lieke Jansen

Verloskundige


Petra Heimer

Verloskundige


Sarah Smit

Verloskundige, waarneemster


Laudi de Wit

Verloskundige, waarneemster


Anneke Buijs-Hovingh

Financieel assistente


Jennie van den Boer

verloskundige, begeleiding kraamvisites

Lotte Ouwehand

Terug naar boven

“Ik vind het fantastisch om tijdens de zwangerschap samen met een zwangere en haar partner toe te werken naar de bevalling en te ontdekken wat de wensen zijn. Of dat nu thuis of in het ziekenhuis is.

Duidelijkheid en transparantie is tijdens de zwangerschap voor ons erg belangrijk. Ik vind het belangrijk dat een zwangere en haar partner goed geinformeerd zijn, zodat ze op basis van de juiste informatie keuzes kunnen maken.

Door de enorme hoeveelheid informatie die tegenwoordig beschikbaar is en doordat men door de omgeving vaak erg wordt beinvloed weten mensen soms zelf niet meer wat ze graag willen tijdens de bevalling. Ik zie het als een uitdaging om dat te achterhalen.

Het leuke van de verloskunde vind ik dat je gezonde mensen helpt in een natuurlijk proces!”

Lotte heeft de opleiding tot Verloskunde gevolgd in Amsterdam (2003). Sinds 2004 is ze maat in de praktijk. Eens in de maand verzorgd Lotte de voorlichtingsavond over de bevalling. Naast haar werk zit Lotte in de landelijke redactie van de website www.opvoeden.nl, is ze co–auteur van ‘de Groeigids’ (een serie boekjes die alle zwangeren in de zwangerschap krijgen) en schrijft ze voor het Ministerie van Jeugd en Gezin. Daarnaast geeft ze bijscholingen aan diëtisten en kraamverzorgsters. Lotte is in augustus 2011 bevallen van een zoon Karel.

Lotte Ouwehand

Emely Achterberg

Terug naar boven

“Als verloskundige hecht ik veel belang aan de keuzevrijheid van de vrouw. Ik geef duidelijk aan wat medisch mogelijk en veilig is en daarbinnen heeft een vrouw met haar partner alle vrijheid om op haar manier zwanger te zijn en te bevallen.”

Emely heeft in Amsterdam verloskunde gestudeerd, na een loopbaan in de culturele sector. Direct na haar afstuderen (2008) is ze bij Witsenkade Verloskundigen komen werken. Ze is nu bezig met een opleiding tot echoscopiste. Daarnaast vertegenwoordigt ze de praktijk in het samenwerkingsverband met de andere praktijken in Amsterdam Oost en het OLVG. Emely heeft twee zonen en een dochter: Ruun, Kees en Evi.

Emely Achterberg

Lieke Jansen

Terug naar boven

“Als verloskundige ben ik gaan zien dat dit stuk levensfase waarin wij zwangeren en hun partner begeleiden zo veel meer behelst dan het krijgen van een kind. De (aanstaande) verantwoordelijkheid van ouderschap maakt vragen los over eigen identiteit, maatschappelijke rol, levensfilosofie. Het is zo leuk en leerzaam om daar dagelijks getuige van te zijn.

Naast het waarborgen van hoogwaardige, persoonlijke medische zorg in onze praktijk vind ik het belangrijk om veiligheid in gevoelservaring te creëeren in zwangerschap, tijdens de bevalling en de kraamtijd. Zodat zelfvertrouwen van aanstaande ouders groeit en de start van een nieuw gezin zo optimaal mogelijk begint. Als praktijk investeren we veel in de samenwerking met collega’s uit de zorg rondom onze zwangeren; buurt verloskundigen praktijken, gynaecologen, kraamverzorgenden, huisartsen, laktatiekundigen, fysiotherapeuten, OKC’s. Ik vind dat we hier in Amsterdam Centrum goede open communicatie hebben met alle zorginstellingen, veel van elkaar leren en dat de positieve energie die hiervan uitgaat de kwaliteit van zorg enorm versterkt.”

Lieke heeft in Maastricht de opleiding tot Verloskunde gevolgd (2005). Tijdens haar studie heeft ze een jaar Cultuurwetenschappen gevolgd. Momenteel is ze bezig met de Master studie Verloskunde. Ze heeft het eerste jaar afgerond met het doel meer evidence based in de praktijk te werken. Lieke werkt sinds 2006 in Amsterdam. Naast haar werk houdt Lieke zich bezig met het Twinning–project van de KNOV ter versterking van verloskundige zorg in Sierra Leone.

Lieke Jansen

Petra Heimer

Terug naar boven

“Als verloskundige vindt ik het belangrijk aanstaande ouders goed te begeleiden in hun weg richting ouderschap. Ik wil met name vrouwen graag stimuleren in hun kracht en autonomie en ze ondersteunen in hun keuze, waar ze wensen te bevallen, en op welke manier.

Belangrijk is voor mij in eerste plaats dat vrouwen zich daarbij veilig voelen. Thuis én in het ziekenhuis streef ik ernaar de juiste manier van begeleiden te vinden, voor ieder vrouw individueel weer opnieuw. Daarbij kijk ik telkens naar welke manier van baren en welke baringshouding het beste bij iemand past. Ik vind het bijzonder leuk om verticale baringen te begeleiden.”

Petra is sinds 2004 verloskundige. Sinds haar opleiding in Amsterdam heeft ze in praktijken gewerkt zoals in Noord Holland, Den Helder en Almere. Petra is van oorsprong Duitse en heeft, voordat ze naar Nederland kwam, als verpleegkundige gewerkt. Ze heeft een zoon, Joris.

Petra Heimer

Sarah Smit

Terug naar boven

“Ik vind het erg leuk om in 9 maanden een band op te bouwen met mensen, je leert elkaar echt goed kennen. Ik vind het een uitdaging om mijn zorg zo goed mogelijk aan te passen aan elke persoonlijke situatie. Iedereen ervaart de zwangerschap, bevalling en de periode daarna weer anders.

Ervoor zorgen dat mensen zich gehoord voelen is voor mij erg belangrijk. Ik vind het daarom belangrijk de tijd te nemen om antwoord te geven op alle vragen en gedachtes; ideeën en eventuele angsten rustig te kunnen bespreken.

Het leuke van de verloskunde vind ik dat je mensen over de looptijd van de zwangerschap begeleid en hen daarin ziet groeien in hun nieuwe rol als ouder!”

Sarah studeerde Psychologie in Utrecht, maar nadat ze een dag had meegelopen met een verloskundige besloot ze -na het afronden van haar Bachelor- te gaan voor de verloskunde studie. Eerst heeft ze 6 maanden gewerkt in een klein dorpje in Noord Ghana. Daar heeft ze geholpen bij zwangerschapscontroles, bevallingen en het inenten van baby’s. Na haar afstuderen heeft ze heeft waargenomen in verschillende praktijken in Amsterdam. Sinds januari 2013 werkt ze als vaste waarneemster in de praktijk.

Sarah Smit

Laudi de Wit

Terug naar boven

“Het mooie aan het beroep verloskundige vind ik dat je aanwezig mag zijn bij één van de mooie momenten uit iemands leven. Het begeleiden van zwangeren en hun partners naar dit moment toe, hen te helpen in keuzes maken en uitleg te geven, blijft bijzonder. Elke zwangerschap, bevalling en kraamweek is anders en ieders wensen verschillen. Ik probeer mensen zich hierin gehoord te laten voelen en aan te sluiten bij hun behoeftes.”

Laudi is recent afgestudeerd in Amsterdam. Haar laatste stage was bij ons op de Nicolaas Witsenkade, sommige cliënten zullen haar nog wel kennen. In de zomer heeft ze onze kraamvisites gedaan en vanaf oktober kun je haar tegenkomen tijdens de dienst of op het spreekuur.

Laudi de Wit

Carolien Blansjaar

Terug naar boven

“Het is zo’n feest om te zien hoe al die vrolijke zwangere dames steeds voller worden en dat er vervolgens nieuwe mensjes op de wereld komen! Ik vind het ook leuk om de moeder met haar baby op de nacontrole terug te zien.

Het contact met de aanstaande moeders, maar ook met de verloskundigen is absoluut het leukste aan mijn werk. Ik ga elke dag met veel plezier naar de praktijk. Ik vind het fijn om mijn bijdrage te leveren zodat alles goed loopt op de praktijk.”

Carolien werkt sinds november 2006 als assistente in de praktijk. Hiervoor werkte ze in de reclamewereld en heeft ze in het reiswezen gewerkt. Ook op andere vlakken is Carolien betrokken bij nieuw leven, in haar vrije tijd fokt ze katten van het ras Russisch Blauw.

Carolien Blansjaar

Anneke Buijs-Hovingh

Terug naar boven

“Het is uitdaging om alle gelden te innen bij de vele (buitenlandse) verzekeringsmaatschappijen die er zijn. Het leuke van het werk is de voldoening die het geeft als al het geld is binnengekomen, hoe moeilijk en traag het soms ook kan gaan.

Ik vind het ook erg leuk om in een heel andere branche te werken dan waar ik voorheen gewerkt heb. Het is interessant om de bevallingsverhalen te horen en de problemen waar de verloskundigen soms mee te maken krijgen.”

Anneke werkt sinds november 2009 als financieel assistente in de praktijk. Daarnaast werkt ze parttime als office manager bij een detacheringbureau in de pharma en healthcare, waarbij ze ook de PR manager en het MT ondersteunt. Anneke heeft gewerkt bij internationale bedrijven en heeft de functies van inkoop assistente, secretaresse, project assistente en facilitair medewerkster uitgevoerd. Haar jarenlange werkervaring, nauwkeurigheid en oog voor detail zorgen ervoor dat alle financiële zaken soepel verlopen.
Anneke is getrouwd en heeft een (volwassen) dochter en zoon.

Anneke Buijs-Hovingh

Jennie van den Boer

Terug naar boven

“Vanaf eind 2013heb ik de mooie taak van om kersverse ouders in hun kraamweek te begeleiden. In deze periode kom ik om de dag bij jullie langs om te kijken hoe het met jullie en jullie kindje gaat. Ik zal de medische controles doen en eventuele vragen beantwoorden. Naast mijn bezoeken zal ook de verloskundige die de bevalling heeft gedaan langskomen om de bevalling na te bespreken en om eventuele gerichte vragen ten aanzien van de bevalling goed te beantwoorden.
Na negen maanden zwangerschap is het prachtig om te zien hoe een nieuw gezin ontstaat. In deze fase vind ik het belangrijk goede begeleiding te geven zodat jullie (als nieuw gezin) een goede start maken. Daarbij is het natuurlijk fantastisch om een beetje mee te kunnen genieten van het prille geluk.”

Jennie is recent afgestudeerd aan de Verloskunde Academie in Amsterdam. Naast de begeleiding van het kraambed, doet ze ook incidenteel een dienst of spreekuur.

Jennie van den Boer