Witsenkade
Verloskundigen.

Het kind erkennen en de geboorte aangeven

Erkennen

Een man die niet getrouwd is met de moeder van zijn kind kan toch officieel het vaderschap van het kind op zich nemen. Dit wordt erkenning genoemd. Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de vader en het kind. De ‘familierechtelijke betrekking’. De vader is verplicht om zijn kind te onderhouden. Het kind krijgt op zijn beurt het recht op een nalatenschap.

Als een vrouw en een man getrouwd of geregistreerd partner zijn en een kind krijgen, is erkenning niet nodig. De echtgenoot van de moeder wordt door de wet automatisch beschouwd als de vader. Ook als hij niet de biologische vader van het kind is.

Ben je niet getrouwd (of geregistreerd partner), dan is het verstandig de baby te erkennen. Het is belangrijk erkenning te regelen vòòrdat de baby is geboren. Het regelen van de erkenning gebeurd op het stadsdeelkantoor.

Kijk voor meer informatie over erkenning en ouderlijk gezag op de website van de Rijksoverheid.

Broer voelt aan buik.

Aangifte geboorte

Ieder kind dat in Nederland wordt geboren, moet binnen 3 dagen na de geboorte worden aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente. Dit kan op het stadsdeelkantoor. De ambtenaar maakt een geboorteakte op, die wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. Dit is het juridische bewijs van de geboorte van het kind.

Aangifte doen van de geboorte van een kind is verplicht. In principe doet de vader dit. Als de vader niet bekend is, of niet in staat is om aangifte te doen, moet iemand anders het kind aangeven die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamhulp. In situaties waarin niemand aangifte mag of kan doen, neemt de burgermeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de gemeente waarin het kind geboren is de aangifte over.

Bij de aangifte worden onder andere de volgende gegevens opgenomen:

  • de voornaam of voornamen
  • de achternaam
  • het geslacht
  • de geboorteplaats
  • de dag en het tijdstip van de geboorte
  • de voornamen en achternaam van de ouders
  • de plaats en dag van de geboorte van de ouders (voor zover deze bekend zijn)

Aan de aangifte van een geboorte zijn geen kosten verbonden. Na de aangifte krijgt het kind direct een Burgerservicenummer (BSN). Ook wordt het kind ingeschreven in de Gemeente Basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Kijk voor meer informatie over aangifte en naamrecht op de website van de Rijksoverheid.

(bron: Rijksoverheid.nl)